Coronavirus

Information om Corona

På grund af Coronavirus, skal vi bede alle passagerer om at holde behørig afstand til besætningen.

14. juni 2021:

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Udsnit som vedrører færgerne:

§ 2. Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, finder ikke anvendelse, når den rejsende sidder ned eller befinder sig på et udendørsareal, herunder på en færge.

§ 7. Jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, trafikselskaber og udmeldte økommuner, jf. lov om trafikselskaber, Metroselskabet I/S, færgeselskaber, kommunalbestyrelser, regionsråd og busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel, skal opfylde følgende krav:

  • 1) Kravet om mundbind eller visir, samt muligheden for bortvisning af rejsende, som uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

  • 2) Der skal i transportmidler, jf. § 1, stk. 1, og på tog-, metro- eller busstationer, letbanestoppesteder, letbanestationer og i færgeterminaler opsættes skilte eller andet informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. §§ 1 og 8.

  • 3) Der skal ske håndhævelse af rejseregler, ordensregler eller lignende om mundbind eller visir i overensstemmelse med den sædvanlige håndhævelse af sådanne regler m.v.

§ 8. Arbejdsgivere for ansatte i kollektiv trafik m.v., jf. § 1, stk. 1, skal påse, at de ansatte i arbejdstiden har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, så længe de ansatte befinder sig i transportmidlet, jf. §

  • 1, stk. 1, medmindre de ansatte sidder ned eller befinder sig på et udendørsareal, herunder på en færge, eller i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang, jf. dog stk. 2.

  • Stk. 2. Uanset stk. 1 kan mundbind eller visir fjernes midlertidigt, hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn.

Se hele bekendtgørelsen (nyt vindue)