Generelle befordringsregler

Gående passagerer skal møde senes 5 minutter før afgang (vi venter på bussen i Stigsnæs max. 10 min. efter sejltid)

køretøjer med pladsreservation skal møde senest 10 minutter før afgang, med mindre særlig aftale foreligger. Ved senere fremmøde bortfalder reservation.

Generelle befordringsregler
 • Billetter
  • Som rejsende skal du være i besiddelse af billet eller anden gyldig dokumentation under overfarten fra Stigsnæs til den pågældende ø.

  • Du skal købe færgebillet, inden færgen sejler. Køb billetten i billetautomaten på Stigsnæs, eller via onlinebooking med betaling på internettet.

  • Ved nedbrud af automaten på Stigsnæs, kan billetter købes hos styrmanden ombord på færgen.

  • Du skal fremvise din billet, når du kommer ombord på færgen. Fra Stigsnæs gælder billetter købt i automaten eller hos billettør kun på købsdagen. Billetter købt på internettet gælder kun på den angivne dato og tid, som står på billetten. Billetter købt online kan annulleres eller ændres indtil 30 min. før afgang.

  • Det er til enhver tid styrmanden om bord, der bestemmer hvilken billet en rejsende har behov for.

  • Tabte billetter eller værdikort erstattes ikke.

  • Du har pligt til selv at opsøge billettøren og vise din billet, hvis billettøren ikke selv henvender sig til dig. Hvis du er blevet billetteret forkert, skal du kontakte billettøren, før du forlader færgen.

  • Det koster et gebyr på 540 kr. ved ugyldig billet.

  • Ved billettering defineres børn som personer mellem 7 og 15 år begge inkl.

  • Faste medarbejdere til øen skal vise gyldigt medarbejderkort udstedt fra kontoret.

  • Ekstrafærge mellem sidste og første afgang sejles kun efter aftale med kontoret, der beregnes inden bestilling en dagspris for den bestilte færge.
 • Refundering af billetter
  • Almindelige billetter refunderes ved henvendelse til administrationen inden afgang fra Stigsnæs, senest den pågældende dag, eller ifølge aftale med billettøren som skriver på billetten.

   

 • Passagerer
  • Gående passagerer skal møde senest 5 minutter før afgang (vi venter på bussen i Stigsnæs max. 10 min. efter sejltid).

  • Passagerer må ikke gå om bord / fra borde, før der gives tegn fra færgepersonalet.

  • Passagerer må ikke færdes på broklap ved om bord kørsel/ i land kørsel af køretøjer.

  • Det er forbudt at kravle op på lønning, gelænder og bænke.

  • Mindre børn skal være under opsyn af en voksen under overfarten. 

  • Tobaksrygning på færgen er kun tilladt på soldækket.

  • Brug af åben ild på vogndækket er forbudt.  

  • Saloner og toiletter må ikke tilsvines, der kommer efterfølgende andre passagerer som gerne skulle kunne benytte lokalerne.

  • Kæledyr af enhver slags må ikke befinde sig i møblerne og på bordene. Overtrædelse kan medføre et rengøringsgebyr på mindst kr. 100,00
 • Frikort til Ø-boer med folkeregisteradresse på Agersø/Omø
  • Blanketten finder du på vores hjemmeside under: Vigtige oplysninger - blanketter.

  • Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt ø-kort, der tjener som rejsehjemmel. Kortet skal fremvises ved ombordstigning.

  • Hvis kortet ikke medbringes, skal der betales fuld pris på person, cykel og bil. Sådanne billetter refunderes ikke. Desuden er kortet strengt personligt.

  • Hvis frikortet er ødelagt eller bortkommet, kan nyt frikort laves mod et administrationsgebyr på 108 kr., ved henvendelse til administrationskontoret. Slidte kort kan ombyttes uden beregning.

  • Rejsende har pligt til at opsøge billettøren i tilfælde af, at denne ikke selv henvender sig, eller hvis man er blevet billetteret forkert, inden man forlader færgen.

  • Ø-kort giver fordel ved transport til ø-bo priser. Misbruges ø-kortet, forbeholder færgekontoret sig ret til at inddrage fordelen med ø-bo priser for en periode på 3 måneder.

  • Det koster et gebyr på 540 kr. ved ugyldig billet.

  • Almindelige returbilletter refunderes ved henvendelse til administrationen inden afgang fra Stigsnæs, senest den pågældende dag, eller ifølge aftale med billettøren som skriver på billetten.

  • Administrationsgebyr ved manglende eller for sen aflevering af ø-kort ved fraflytning fra øen (14 dage) på 216 Kr.

  • Erhvervsdrivende ø-boer skal ikke betale for person ved erhvervstransport.
 • Køretøjer
  • Det er føreren af køretøjet, der er ansvarlig for kørsel om bord på færgen.

  • Dit køretøj er kun sikret en plads på færgen, hvis du har bestilt plads på forhånd.

  • Hvis du har bestilt plads til dit køretøj på færgen og udebliver uden afbestilling, kan du blive afkrævet betaling for billetten.

  • Udebliver du fra en bestillingsfærge, bliver du opkrævet et ekstragebyr.  

  • Køretøjer med pladsreservation skal møde senest 10 minutter før afgang, med mindre særlig aftale foreligger. Ved senere fremmøde bortfalder reservationen.

  • Om bord kørsel/i land kørsel må først finde sted, når færgepersonalet giver tegn hertil.

  • Givne anvisninger ved om bord kørsel/i land kørsel skal følges.

  • For motorcykler, cykler og lign. skal føreren godkende fastgørelsen af køretøjet før overfarten.

  • Ejeren af køretøjet er ansvarlig for kørsel om bord og fra borde på færgen. Også selv om køretøjet køres af besætningen.

  • Mobiltelefon må ikke benyttes under om bord kørsel eller i land kørsel.

  • Bilens motor skal være standset under overfarten.

  • Såfremt der sker en skade i forbindelse med kørsel på færgen, er det førerens ansvar straks at henvende sig til personalet, for derefter at få lavet en skadesanmeldelse til brug til eget forsikringsselskab. Se under fanen: Anmeldelse af skader.

  • I tilfælde af at ambulance, læge, politi eller brandvæsen har akut behov for at komme med færgen, vil de altid blive prioriteret først.

  • Der må ikke påfyldes brændstof på køretøjet, medens dette befinder sig om bord på færgen, og motoren skal være stoppet under overfarten.

  • Køretøjer, der lækker benzin eller olie, overføres hvis forsvarlig placering kan anvises, dette skal ske uden gener for passagerer og skader på færgen, beholder til opsamling skal selv medbringes.
 • Erhvervskøretøj
  For at kunne blive billetteret som erhverv, skal det være arbejdsrelateret arbejde på en af øerne. Dokumentation skal fremvises på forlangende fra styrmand eller kontoret.

   

  • Gælder for varebiler på ikke over 3,5 ton, der er registreret på gule plader.

  • Gælder for varebiler i øvrigt på ikke over 3,5 ton, der er helt eller delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.

  • På skat.dk kan du læse om reglen, lovgrundlaget, hvor oplysningerne skal sidde på bilen, hvem der har ansvaret, og hvilke køretøjer der ikke er omfattet af reglen.
   Gulpladeregel på Skats hjemmeside

   (nyt vindue)
  • Kreditkunder må kun blive skrevet på regning i erhvervsøjemed.
   Bliver dette misbrugt forbeholder rederiet sig ret til at lukke for kontoen.
   Der skal altid været indgået en aftale med kontoret for at få en erhvervskonto.
   Kontokunder kan blive skrevet på regning fra mandag kl. 06.00 til fredag kl. 12.00, med mindre andet er aftalt.
   Fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 23.10 skal der betales til normal bil og person, dette kan ikke skrives på regning.

  • Rabatkort/ø-kort kan ikke benyttes til erhvervstakster.

  • Personbil billet kan ikke trække en erhvervstrailer.

  • Såfremt der sker en skade i forbindelse med kørsel på færgen, er det førerens ansvar straks at henvende sig til personalet, for derefter at få lavet en skadesanmeldelse til brug til eget forsikringsselskab.
   Se under fanen: Anmeldelse af skade.
 • Færgepersonalet har ret til at afvise vogntog
  • Hvis vogntog lastet med lettere gods, der kan løftes af vind, ikke er overdækket før ombordkørsel.

  • Vogntog lastet med korn, hø/halm eller andre afgrøder ikke overføres i lukket vogn eller vogn med presenning.

  • Vogntogets last ikke er forsvarlig placeret, således at der er risiko for nedfald, skibsføreren skønner, at sikker overførsel ikke kan ske, grundet vejr- og vandstands forhold.

  • Køretøjer, der overføres uden medfølgende chauffør, skal sikres med bremser og vogntog skal sikres yderligere med stopklodser ved mindst et sæt hjul.
 • Godstransport
  • Gods, der ikke tydeligt er mærket med modtager og afsender, er lastet på defekte vogne, lastet uforsvarligt, vil ikke blive medtaget af besætningen.

  • Betaling af gods skal ske inden overførsel til øerne, eller efter aftale med færgerne.

  • Gods på vogntog skal være sikret mod nedfald under overfarten. Der skal aftales med kontoret for reservation at færgevogn.

  • Fragtgods, tungt eller omfangsrigt gods placeres på vogn.

  • Farligt gods medtages kun i det omfang, færgens tilladelse gælder. Farligt gods, der ikke er omfattet af tilladelsen, vil blive efterladt for ejerens risiko og ansvar.

  • Rederiet fraskriver sig et hvert ansvar for gods på rederiets vogne, erhvervsdrivendes trailere som håndteres af besætningen og køretøjer som overføres uden fører.

  • Køretøjer og eller gods, der før eller efter overførsel står på havneområdet, henstår alene for ejerens risiko.
 • Forbehold
  • Rederiet kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i driften, herunder for evt. videretransport.

  • Køretøjer eller gods, der er på havneområdet, står alene for ejerens risiko.

  • Gods, der ikke er tydeligt mærket med modtager og afsender, vil af hensyn til fakturering og af sikkerhedsmæssige årsager ikke blive overført.

  • Rederiet forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at foretage ændringer i befordringsbestemmelserne, fartplanen, billetpriser, olietillæg m. m.

   

  • Der tages forbehold for pris- og tastefejl.

   

   

 • Indhegning på Stigsnæs
  • Parkering er på eget ansvar.

  • P-kort købes på færgen (værdikort kan ikke bruges som betaling).

  • P- kort kan købes for én samlet periode fra 1/1 til 31/12 eller for perioden 1/7 til 31/12. Se prisen under menupunktet ''priser''. Der er maks. 30 kort pr. år.

  • Der må kun parkeres i de afmærkede båse.

   

 • Vejrlig
  • Rederiet forbeholder sig ret til at aflyse afgange, hvis vejrforholdene ikke skønnes forsvarlige.

  • Ved storm og hård vind, højvande og lavvande vil der kun finde sejlads sted i det omfang, skibsføreren finder dette fuldt forsvarligt.
 • Øvrige bestemmelser
  • Rejsende skal overholde skibsførerens og besætningens anvisninger.

  • Rederiet kan ikke drages til ansvar, eller gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i driften, herunder for evt. videretransport.

  • Beskadigelse af rederiets inventar og andre ejendele vil medføre krav om erstatning.

  • Tyveri vil blive anmeldt til Politiet.

  • Rygning er kun tilladt på soldækket.

  • Når du medbringer dyr på færgen, skal du vise hensyn til øvrige passagerer, og du skal følge personalets anvisninger.

  Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr. 867 af 26/08/2019   (nyt vindue)

   

 • Reklamationer
  • Reklamationer rettes skriftligt til kontoret på mailadresse: faerger@slagelse.dk

   

 • Anmeldelse af skader - passagerettigheder
  • Skader på køretøjer eller rejsegods skal oplyses til personalet på færgen, her vil du få udleveret et brev med hvordan du skal forholde dig.

  • Ved beskadigelse af et køretøj har passageren en selvrisiko på 330 SDR, og ved tab eller beskadigelse af anden bagage har passageren en selvrisiko på 149 SDR. Disse beløb fratrækkes i erstatningsbeløbet.

  • Vi henviser til sølovens regler for bevisbyrde, ansvarsbegrænsning m.v Alle overfarter af passagerer, køretøjer og gods m.m. på Agersø Omø færgerne eller en af rederiet lejede færger finder sted i henhold til Sølovens bestemmelser om ansvar og erstatningspligt, §§ 171 – 201 samt §§ 401- 431
 • Glemte sager
  • Ret henvendelse til kontoret eller personalet på færgen.
 • Andet
  • Det er muligt at tilmelde sig SMS service på hjemmesiden, hvor man vil få besked ved driftsforstyrrelser, dokning, reparationer eller lignende.
Siden er sidst opdateret 25. maj 2023