Coronavirus

forbehold med Coronavirus på færgerne

På grund af Coronavirus, skal vi bede alle passagerer om at holde behørig afstand til besætningen.

 • Fra 27. marts og indtil videre til 30. april sejler vi efter en særsejlplan: sejlplan i denne periode hentes her (pdf - nyt vindue)

 • Bilister fremviser billetten ud af bilvinduet i førersiden. Bilister skal blive siddende i bilen under overfarten.

 • Gående passagerer skal fremvise billetten til billettøren, og holde så stor afstand som muligt

 • Økort (frikort) der på anmodning fra besætningen fremvises, skal holdes på behørigt afstand til besætningen.

 • Gående passagerer der opholder sig i salonen, må kun anvende hvert andet sæde eller holde passende afstand til hinanden, samt undgå kontakt med øvrige passagerer samt besætningen ombord.

 • Passagerer ombord på færgen, må ikke gå ind i messe samt kontor, dette af hensyn til smittefare for besætningen.

 • Vi henstiller til at man selv tager sit affald med sig fra borde, og ikke benytter færgens affaldsspande.

 • Begræns venligst brug af toiletter ombord.

 • Hold afstand til øvrige passager og personale om bord.

 • Besætningen om bord på færgen må ikke modtage kontanter, det vil være muligt at betale med Mobilepay og Dankort.

 • Kontoret på Stigsnæs vil være lukket i den periode, men telefonbookingen har normale åbningstider på tlf. 58 57 47 40.

 • Forbeholdende er gældende indtil der er nyt omkring Coronavirus.

Disse forbehold er for at beskytte besætningen for smitte, på forhånd tak