Coronavirus

forbehold med Coronavirus på færgerne (mundbind)

På grund af Coronavirus, skal vi bede alle passagerer om at holde behørig afstand til besætningen.

Hele nedenstående tekst er vigtig information til alle vores passagerer.

18. august 2020:

Fra lørdag d. 22. august 2020, skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik bl.a. færger bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

Biler:
Ved ombordkørsel og hvis du bliver siddende i bilen under hele overfarten, skal der ikke benyttes mundbind. Forlader du bilen under overfarten, skal mundbind benyttes.

Gående:
Ved ombordstigning (uden bil) skal mundbind benyttes under hele overfarten, har man ikke et mundbind på, bliver man afvist.

Fakta:
Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir.

Derfor gælder følgende undtagelser fra vores anbefalinger fra at bruge mundbind i det offentlige rum, som f.eks. i den kollektive trafik: 

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv. 
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation 

Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne herunder billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

 

31. juli 2020:

I tilfælde af at det ikke er muligt at holde 1 meters afstand til hinanden, anbefaler vi vores passagerer at bruge et medbragt mundbind. 


27. maj 2020:

Information og gode råd fra Transport- og Boligministeriet.

 • Med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere rejsende i den kollektive transport, særligt om morgenen og eftermiddagen. De rejsende opfordres fortsat til at vise hensyn og så vidt muligt rejse uden for myldretiden.
  De nye anbefalinger (af 10. maj 2020) fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning indebærer, at trafikvirksomhederne får mulighed for at anvende mere af kapaciteten i bussen og toget.

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt.
  Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer.
  Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.
   
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

 Råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

 • I de offentlige transportmidler står eller sidder mange mennesker ofte tæt. Derfor er det relevant at tage særlige hensyn og forholdsregler for at begrænse smittespredningen. 

Vis hensyn til andre rejsende

 • Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende. 

 • Husk den gode håndhygiejne

 • Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller vådservietter på rejsen.

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler 

Transport- og Boligministeriets hjemmeside

(nyt vindue)

11. maj 2020:

 • Vi opfordre alle passagerer til at reservere plads.

19. marts 2020 (revideret 10.juni 2020):

 • Bilister fremviser billetten ud af bilvinduet i førersiden. 

 • Gående passagerer skal fremvise billetten til billettøren, og holde så stor afstand som muligt

 • Ø-kort (frikort) der på anmodning fra besætningen fremvises, skal holdes på behørigt afstand til besætningen.

 • Gående passagerer der opholder sig i salonen, skal holde afstand til hinanden.

 • Passagerer ombord på færgen, må ikke gå ind i messe samt kontor, dette af hensyn til smittefare for besætningen.

 • Vi henstiller til at man selv tager sit affald med sig fra borde, og ikke benytter færgens affaldsspande.

 • Begræns venligst brug af toiletter ombord.

 • Hold afstand til øvrige passager og personale om bord.

 • Kontoret på Stigsnæs vil fra d. 15/6-20 være delvist åbent på hverdage, men telefonbookingen har normale åbningstider på tlf. 58 57 47 40.

 • Forbeholdende er gældende indtil der er nyt omkring Coronavirus.

Disse forbehold er for at beskytte besætningen for smitte, på forhånd tak.