Vigtige oplysninger

Vigtige oplysninger
 • Billetter
  • Som rejsende skal du være i besiddelse af billet eller anden gyldig dokumentation under overfarten fra Stigsnæs til den pågældende ø.

  • Du skal købe færgebillet, inden færgen sejler. Køb billetten i billetautomaten på Stigsnæs, eller via booking og betaling på internettet.

  • Du skal fremvise din billet, når du kommer ombord på færgen. Fra Stigsnæs gælder billetter købt i automaten eller hos billettør kun på købsdagen. Billetter købt på internettet gælder kun på den angivne dato og tid, som står på billetten.

  • Tabte billetter eller værdikort erstattes ikke.

  • Du har pligt til selv at opsøge billettøren og vise din billet, hvis billettøren ikke selv henvender sig til dig. Hvis du er blevet billetteret forkert, skal du kontakte billettøren, før du forlader færgen.

  • Det koster et gebyr på 500 kr. ved ugyldig billet.

  • Ved billettering defineres børn som personer mellem 7 og 15 år begge incl.

  • Faste medarbejdere til øen skal vise gyldigt medarbejderkort udstedt fra kontoret.

  • Refundering af billetter Almindelige returbilletter refunderes ved henvendelse til administrationen inden afgang fra Stigsnæs, senest den pågældende dag, eller ifølge aftale med billettøren som skriver på billetten.
 • Køretøjer
  • Dit køretøj er kun sikret en plads på færgen, hvis du har bestilt plads på forhånd.

  • Hvis du har bestilt plads til dit køretøj på færgen og udebliver uden afbestilling, kan du blive afkrævet betaling for billetten. Udebliver du fra en bestillingsfærge, bliver du opkrævet et ekstragebyr.
      
  • Køretøjer med pladsreservation skal møde senest 10 minutter før afgang, med mindre særlig aftale foreligger. Ved senere fremmøde bortfalder reservationen.

  • For motorcykler, cykler og lign. skal føreren godkende fastgørelsen af køretøjet før overfarten.

  • Ejeren af køretøjet er ansvarlig for kørsel om bord og fra borde på færgen. Også selv om køretøjet køres af en medarbejder.

  • Såfremt der sker en skade i forbindelse med kørsel på færgen, er det førerens ansvar straks at henvende sig til personalet, for derefter at få lavet en skadesanmeldelse til brug til eget forsikringsselskab.

  • I tilfælde af at ambulance, læge, politi eller brandvæsen har akut behov for at komme med færgen, vil de altid blive prioriteret først.
 • Erhvevskøretøj

  Erhvervskøretøj t/r, gælder for biler der er helt eller delvis erhvervskøretøj 
  (ikke persontransport med hvide plader).

  Værdikort/ø-kort kan ikke benyttes til nedenstående takster.

  Personbil billet kan ikke trække en erhvervstrailer.

   

 • Frikort til Ø-boer

  Frikort til ø-boer med folkeregisteradresse på Agersø eller Omø.

  Blanketten finder du under Vigitge oplysninger - blanketter.

  • Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt ø-kort, der tjener som rejsehjemmel. Kortet skal fremvises ved ombordstigning.
   Hvis kortet ikke medbringes, skal der betales fuld pris på person, cykel og bil. Sådanne billetter refunderes ikke. Desuden er kortet strengt personligt.

  • Hvis frikortet er ødelagt eller bortkommet, kan nyt frikort laves mod et administrationsgebyr på 100 kr. ved henvendelse til administrationskontoret. Er der en restsaldo på det ødelagte eller bortkommet kort, kan beløbet overføres til det nye kort.

  • Rejsende har pligt til at opsøge billettøren i tilfælde af, at denne ikke selv henvender sig, eller hvis man er blevet billetteret forkert, inden man forlader færgen.
  • Ø-kort giver fordel ved transport til ø-bo priser. Misbruges ø-kortet, forbeholder færgekontoret sig ret til at inddrage fordelen med ø-bo priser for en periode på 3 måneder.

  • Det koster et gebyr på 500 kr. ved ugyldig billet.

  • Almindelige returbilletter refunderes ved henvendelse til administrationen inden afgang fra Stigsnæs, senest den pågældende dag, eller ifølge aftale med billettøren som skriver på billetten.

  • Administrationsgebyr ved manglende eller for sen aflevering af ø-kort ved fraflytning fra øen (14 dage) på 200 Kr.

  • Erhvervsdrivende ø-boer skal ikke betale for person ved erhvervstransport.

   

 • Indhegning på Stigsnæs
  • Parkering er på eget ansvar.

  • P-kort købes på færgen (værdikort kan ikke bruges som betaling).

  • P- kort kan købes for én samlet periode fra 1/1 til 31/12 eller for perioden 1/7 til 31/12. Se prisen under menupunktet ''priser''..

  • Der må kun parkeres i de afmærkede båse.
 • Vejrlig

  Rederiet forbeholder sig ret til at aflyse afgange, hvis vejrforholdene ikke skønnes forsvarlige.

 • Øvrige bestemmelser
  • Rejsende skal overholde skibsførerens og besætningens anvisninger. Beskadigelse af rederiets inventar og andre ejendele vil medføre krav om erstatning.

  • Tyveri vil blive anmeldt til Politiet.

  • Rygning er kun tilladt på soldækket.

  • Kæledyr må ikke befinde sig på sæderne eller bordene. Overtrædelse kan medføre betaling for rengøring.
   Når du medbringer dyr på færgen, skal du vise hensyn til øvrige passagerer, og du skal følge personalets anvisninger.
 • Reklamationer

  Reklamationer rettes skriftligt til kontoret på mailadresse: aofaerger@slagelse.dk

 • Anmeldelse af skader
  • Skader på køretøjer eller rejsegods skal oplyses til personalet på færgen, inden du forlader færgen.

  • Vi henviser til sølovens regler for bevisbyrde, ansvarsbegrænsning m.v., der fremgår af §§ 420 – 423.
   Her gives rederiet bl.a. ret til at foretage et fradrag på 150 SDR i erstatning for skader på køretøjer og 20 SDR ved skader på gods.
 • Glemte sager

  Ret henvendelse til kontoret eller personalet på færgen.

 • Forbehold
  • Rederiet kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i driften, herunder for evt. videretransport.

  • Køretøjer eller gods, der er på havneområdet, står alene for ejerens risiko.

  • Gods, der ikke er tydeligt mærket med modtager og afsender, vil af hensyn til fakturering og af sikkerhedsmæssige årsager ikke blive overført.

  • Rederiet forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at foretage ændringer i befordringsbestemmelserne, fartplanen, billetpriser, olietillæg m. m.
 • Andet

  Det er muligt at tilmelde sig SMS service på hjemmesiden, hvor man vil få besked ved driftsforstyrrelser, dokning, reparationer eller lignende.

 • Bestemmelser for Agersø Omø færgerne

  Gående passagerer skal møde senest 5 minutter før afgang (vi venter på bussen i Stigsnæs max. 10 min. efter sejltid).

  Køretøjer med pladsreservation skal møde senest 10 minutter før afgang, med mindre særlig aftale foreligger. Ved senere fremmøde bortfalder reservationen.
  Køretøjer uden pladsreservation skal møde senest 10 før afgang. 

  Alle overfarter af passagerer, køretøjer og gods m.m. på Agersø Omø færgerne eller en af rederiet lejede færger finder sted i henhold til Sølovens bestemmelser om ansvar og erstatningspligt, §§ 171 – 201 samt §§ 401- 431.

Siden er sidst opdateret 12. marts 2020